วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Innovation Mobile Application For Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Innovation Mobile Application For Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
     -  ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ(Innovation Mobile Application For Business) จํานวน 1 ชุด

Download เอกสารประกาศ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Innovation Mobile Application For Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดการดูแล ผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Innovation Mobile Application For Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Innovation Mobile Application For Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจ ดิจิทัล นวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Innovation Mobile Application For Business) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 143

สถิติเมื่อวานนี้ 447

สถิติสัปดาห์นี้ 1953

สถิติเดือนนี้ 12967

ยอดเข้าชมทั้งหมด 233389

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538