วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สามารถเข้า Download ตารางเรียนได้ที่ลิงค์

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กําหนดจัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองและ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองและชี้แจงกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวโควตารอบ 3 เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวโควตารอบ 3 เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มอบตัววันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

ผลการประกวดการจําหน่ายเค้ก คุกกี้เทศกาลปีใหม่ 2566

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดทําโครงการผลิตและจําหน่ายเค้ก คุกกี้ปีใหม่ 2566  โดยบูรณาการการเรียนการสอนและสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้าน การสร้างงานสร้างรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มอบตัววันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มอบตัววันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยสิทธิพิเศษ (โควตารอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2566

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 264

สถิติเมื่อวานนี้ 1361

สถิติสัปดาห์นี้ 6748

สถิติเดือนนี้ 10635

ยอดเข้าชมทั้งหมด 313027

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538