วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567

ตารางเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส.  ปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

งานแนะแนวฯ ขอความอนุเคราะห์ ครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับปวช.1 และ ปวส.1 ให้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 67 ณ หอประชุมแก่นธรรม

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

การประชุมผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 

การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  มีรูปแบบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา  แยกตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

การลงทะเบียนเรียนและการเปิด-ปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้กําหนดวันลงทะเบียน และวิธีการลงทะเบียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจํา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 423

สถิติเมื่อวานนี้ 635

สถิติสัปดาห์นี้ 1058

สถิติเดือนนี้ 19254

ยอดเข้าชมทั้งหมด 563316

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538