วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

งานแนะแนวฯ ขอความอนุเคราะห์ ครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับปวช.1 และ ปวส.1 ให้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 67 ณ หอประชุมแก่นธรรม
นักเรียน นักศึกษา  เข้ากลุ่ม Line  ประจำชั้นปี  ของตนเอง  เพื่อรับทราบข้อมูล  ข่าวสารเบื้องต้น

ระดับ ปวช.1


ระดับ ปวส. 1


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 406

สถิติเมื่อวานนี้ 635

สถิติสัปดาห์นี้ 1041

สถิติเดือนนี้ 19237

ยอดเข้าชมทั้งหมด 563299

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538