วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นที่เป็นตัวแทนของสถานบันฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นที่เป็นตัวแทนของสถานบันฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับ สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ

เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่พระภิกษุ สามเณร

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองศุภลักษณ์ ปอนเกษม เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมือง รู้เท่าทันสื่อ

วันอังคาร ที่14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางณุกานดา เพียร์ช หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ นายคมกริช วินทะไชย หัวหน้างานปกครอง นายณัฏฐกร คำแก้ว หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ ครูวัชรพล มินาคูณ ครูผู้ควบคุม

มองอีสานผ่าน NBT ตอน อาชีวขอนแก่นนำร่องศูนย์AI

มองอีสานผ่าน NBT ตอน อาชีวขอนแก่นนำร่องศูนย์AI

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

วอศ.ขอนแก่น ร่วมกับ วท.ขอนแก่น และอศจ.ขอนแก่น ร่วมโครงการ "ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น KHONKAEN VOCATIONAL COLLEGE วอศ.ขอนแก่น ร่วมกับ วท.ขอนแก่น และอศจ.ขอนแก่น ร่วมโครงการ "ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 361

สถิติเมื่อวานนี้ 382

สถิติสัปดาห์นี้ 8044

สถิติเดือนนี้ 3823

ยอดเข้าชมทั้งหมด 306215

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538