วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 30 มกราคม 2567 ณ หอประชุมแก่นธรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

สอบ V-NET 2566 สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 ดร. กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายยงยุทธ นันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางพรพิมล เฝ้าทรัพย์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วย นางอารีย์ มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เข้าร่วมพิธีปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

กิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น KhonKaen World Silk and Craft Festival2023 ในงานไหมขอนแก่น 2566

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น #KhonKaen World Silk and Craft Festival2023 ในงานไหมขอนแก่น 2566

ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการ KVC เดินวิ่งปั่น 2023

ผอ.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ได้แสดงความ ยินดีกับคุณอุษารัตน์ เฉียบแหลม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจําปี 2566

ในวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจําปี 2566 นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา

การทดลองประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา สถานศึกษานำร่อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้รับการทดลองประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา สถานศึกษานำร่อง โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 574

สถิติเมื่อวานนี้ 648

สถิติสัปดาห์นี้ 2554

สถิติเดือนนี้ 20211

ยอดเข้าชมทั้งหมด 509963

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538