วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มากล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีฯ และดร.ประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้อนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดการประกวด พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน-นักศึกษาที่เข้ารวมประกวดในครั้งนี้ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น ๗๘ ผลงาน

ภาพถ่ายเพิ่มเติม......

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 109

สถิติเมื่อวานนี้ 627

สถิติสัปดาห์นี้ 736

สถิติเดือนนี้ 21575

ยอดเข้าชมทั้งหมด 413524

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538