วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567  เวลา 08.00 - 10.00 น. คณะผู้บริหาร  นำโดย  นางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   ร่วมประชุมประจำเดือนคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  พื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการดำเนินงานช่วงเดือนมีนาคม 2567  และแนวทางในการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2567  ดังนี้
  1. ร่วมแสดงความยินดีกับคุณที่ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  และคุณครูที่ย้ายมาประจำการที่ วอศ.ขอนแก่น
  2. ร่วมยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับบรรจุเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ใหม่
  3. แจ้งข้อมูลข่าวสาร
  4. สรุปข้อมูลเดือน มีนาคม 2567
  5. เรื่องอื่น ๆ
พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 442

สถิติเมื่อวานนี้ 410

สถิติสัปดาห์นี้ 442

สถิติเดือนนี้ 10470

ยอดเข้าชมทั้งหมด 539370

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538