วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่า

การประชุมใหญ่สามัญ  สมาคมศิษย์เก่า  ครั้งที่ 4/2567  การปรึกษาหารือเรื่อง งบประมาณ ในการปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ให้มีความเป็นมาตรฐาน  สะอาด  สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคตได้
เรื่องปรึกษา
1. การแสดงงบประมาณคงเหลืออละค่าใช้จ่าย
2. การแสดงเงินรายได้ของสมาคม
3. การแสดงแบบแผนพัฒนาโรงอาหาร
4. เรื่องอื่น ๆ

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 443

สถิติเมื่อวานนี้ 410

สถิติสัปดาห์นี้ 443

สถิติเดือนนี้ 10471

ยอดเข้าชมทั้งหมด 539371

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538