วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร. กรรณิกา ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนสายอาชีพ และแนวทางการเปิดเรียนแบบ Onsite 100%  และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองครูที่ปรึกษา และสถานศึกษา  ซึ่งจะเป็นกุญแจนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 266

สถิติเมื่อวานนี้ 1361

สถิติสัปดาห์นี้ 6750

สถิติเดือนนี้ 10637

ยอดเข้าชมทั้งหมด 313029

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538