วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการสมัครงาน พร้อมทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีขอขมาครู ร่วมถ่ายรูปกิจกรรมกับคณะครู และรุ่นน้อง ณ หอประชุมแก่นธรรม และบริเวณโดมเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Download รูปภาพกิจกรรม


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 568

สถิติเมื่อวานนี้ 648

สถิติสัปดาห์นี้ 2548

สถิติเดือนนี้ 20205

ยอดเข้าชมทั้งหมด 509957

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538