วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมลดละเลิก บุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก


วันที่ 31 พฤษภาคม2567 คณะผู้บริการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมลดละเลิก บุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสร้างจิตสำนึกเเละให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงความอันตรายของ บุหรี่และบุหรี่ โดยมีการ เผาบุหรี่ เทเหล้า เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงการละเว้น อบายมุข เเละ สร้างสุขภาพที่ดี จากการงด เเละเลิก บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า


Dowload ภาพเพิ่มเติม

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 24

สถิติเมื่อวานนี้ 628

สถิติสัปดาห์นี้ 2386

สถิติเดือนนี้ 10716

ยอดเข้าชมทั้งหมด 591593

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538