วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมือง รู้เท่าทันสื่อ

วันอังคาร ที่14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางณุกานดา เพียร์ช หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ นายคมกริช วินทะไชย หัวหน้างานปกครอง นายณัฏฐกร คำแก้ว หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ ครูวัชรพล มินาคูณ ครูผู้ควบคุม  นายธวัชโชค สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่งานโครงพิเศษ นำนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เข้าร่วมโครงการ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมือง รู้เท่าทันสื่อ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 106

สถิติเมื่อวานนี้ 627

สถิติสัปดาห์นี้ 733

สถิติเดือนนี้ 21572

ยอดเข้าชมทั้งหมด 413521

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538