วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการ KVC เดินวิ่งปั่น 2023

ผอ.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ได้แสดงความ ยินดีกับคุณอุษารัตน์ เฉียบแหลม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และได้มอบดอกไม้เพื่อขอบคุณคุณไพฑูรย์ มาเมือง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการ KVC เดินวิ่งปั่น 2023 เพื่อจัดหางบประมาณปรับปรุงรั้วและโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 444

สถิติเมื่อวานนี้ 635

สถิติสัปดาห์นี้ 1079

สถิติเดือนนี้ 19275

ยอดเข้าชมทั้งหมด 563337

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538