วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ KVC-Cisco Innovation Center โดยการประเมินภาคทฤษฎี ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ และ ภาคปฎิบัติ ประกอบด้วย 4 สมรรถนะงาน คือ งานการพัฒนาโปรแกรม งานออกแบบพัฒนาฐานข้อมูล งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และ งานออกแบบและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย โดยมีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ร้อยละ 100 
พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 239

สถิติเมื่อวานนี้ 1321

สถิติสัปดาห์นี้ 4434

สถิติเดือนนี้ 16160

ยอดเข้าชมทั้งหมด 35819