วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหาร ได้แก่ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ รองผู้อำฝ่ายทรัยากร นางอารีย์ มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายยงยุทธ นันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายศุภลักษณ์ ปอนเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นางมัทนา แก้วอุดม หัวหน้างานความร่วมมือ และ คุณครูสาขาวิชาธุรกิจการบิน คุณครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว คุณครูสาขาวิชาการโรงแรม คุณครูสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โดยมี ดร. พรชณิตย์ แก้วเนตร รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ผศ.ดร. พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึึกษาหัวหิน ประธานสาขาธุรการบินทั้งนี้ได้กล่าวถึงการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจการบินในอนาคต


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 360

สถิติเมื่อวานนี้ 382

สถิติสัปดาห์นี้ 8043

สถิติเดือนนี้ 3822

ยอดเข้าชมทั้งหมด 306214

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538