วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา คุณุตตรา ปัญญาวิมุติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู   “น้อมจิตวันทา คุณุตตรา ปัญญาวิมุติ” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อสนับสนุน   และเพิ่มโอกาส ทางการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขยันหมั่นเพียร    มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ “ปันน้ำใจ   จากศรัทธา สู่การศึกษา เพื่ออนาคต ประจำปีการศึกษา 2567” ซึ่งเป็นการระดมทุนจากคณะกรรมการสมาคม ศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองิได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา  รวมทั้งสถานประกอบการ และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 158 ทุน เป็นเงิน 335,300 บาท


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 621

สถิติเมื่อวานนี้ 525

สถิติสัปดาห์นี้ 2355

สถิติเดือนนี้ 10685

ยอดเข้าชมทั้งหมด 591562

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538