วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ศึกษาดูงานกิจกรรม Project Work

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จากวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการเรียนรูปแบบ Project Work    ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  และหัวหน้าแผนก  พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ  ได้ทำการต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Work  อย่างเต็มความสามารถ เพื่อมุ่งหวังให้สถานศึกษาที่ต้องการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปปรับใช้ หรือประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด  ต่อไปพิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 479

สถิติเมื่อวานนี้ 410

สถิติสัปดาห์นี้ 479

สถิติเดือนนี้ 10507

ยอดเข้าชมทั้งหมด 539407

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538