วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. จำนวน 2 ทักษะ ได้แก่

1. ทักษะ การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. สถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 สถานศึกษา ผลการแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ทักษะ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 9 สถานศึกษา ผลการแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 571

สถิติเมื่อวานนี้ 1092

สถิติสัปดาห์นี้ 4358

สถิติเดือนนี้ 7583

ยอดเข้าชมทั้งหมด 211055