วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้มอบ ดร.จักรฤษณ์ ทิพเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางอารีย์ มูลดามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูมัทนา แก้วอุดม หัวหน้างานแผนงานและความร่วมมือ ครูนันทนา อัชฌานนท์ ครูสาขาไมซ์ คณะทำงานในนาม เลขานุการ อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพไมซ์  คุณพุทธชาด ศุภลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษา คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และ คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ในนามประธาน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพไมซ์
ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานและมอบนโยบายจุดเน้นขอสอศ. ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาความร่วมมือขยายโอกาสเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา รวมถึงเร่งรัดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ ผลักดันการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจาก 14% ในปัจจุบันเป็น 30% ในปีการศึกษา 66 ในการประชุมครั้งนี้ มีประธานและเลขา กรอ.อศ. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 กลุ่มอาชีพ


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 398

สถิติเมื่อวานนี้ 382

สถิติสัปดาห์นี้ 8081

สถิติเดือนนี้ 3860

ยอดเข้าชมทั้งหมด 306252

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538