วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

โครงการศิลป์อาสา ร่วมกับชุมชนกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ้านแดงใหญ่ จ.ขอนแก่น

ในวันนี้ 10.04.67 คณะศิลปกรรม ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการศิลป์อาสา ร่วมกับชุมชนกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ้านแดงใหญ่ จ.ขอนแก่น” ? ดำเนินโครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ ”การทำผ้ามัดย้อมสไตล์ญี่ปุ่น(ชิโบริ)” ณ อบต.บ้านแดงใหญ่ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2567

มีรายละเอียดดังนี้
>>
ครูวิทยากร คณะศิลปกรรม จำนวน 8 คน
>> นักเรียนผู้ช่วยสอน จำนวน 3 คน
>> ผู้เรียนเป็นผู้พิการทางร่างกาย และผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 60 คน

โดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงใหญ่ นายสมหวัง ศรวิเศษ และ รองนายก อบต.เป็นประธานเปิดและปิดการอบรม ในครั้งนี้ 


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 412

สถิติเมื่อวานนี้ 635

สถิติสัปดาห์นี้ 1047

สถิติเดือนนี้ 19243

ยอดเข้าชมทั้งหมด 563305

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538