วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ค่าตอบแทน ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน จํานวน อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัครตําแหน่งครูอัตราจ้าง 
     ๑. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     ๒. มีประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     ๓. เพศชาย /หญิง 
     ๔. สัญชาติไทย 
     ๕. อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๔๕ ปี 
     ๖. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร 

หลักฐานการสมัคร 
     ๑. รูปถ่าย นิ้ว รูป 
     ๒. สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
     ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง
     ๔. สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
     ๕. หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี
     ๖.  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
     ๗. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน เดือน 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ในเวลาทําการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๓๗๗๕๗ กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ . เป็นต้นไป ประกาศผลสอบ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ รายงานตัว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐

Download เอกสาร
 


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 544

สถิติเมื่อวานนี้ 648

สถิติสัปดาห์นี้ 2524

สถิติเดือนนี้ 20181

ยอดเข้าชมทั้งหมด 509933

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538