วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสารภายในองค์กร

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการจัดการอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

ดร. กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธาน เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางอาชีวศึกษาวิธีพุทธ ให้กับนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 2, ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ด้วยการบูรณาการหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ตามหลักการการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ โดยนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันนุ่งขาว ห่มขาว รักษาศีล ในระหว่างร่วมกิจกรรม ทำสมาธิด้วยการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม รับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา อีกทั้งยังมีการทำบุญตักบาตร และจุดเทียนขอขมาโทษต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ นมัสการเจ้าอธิการสุขสวัสดิ์​ ธีรปญฺโญ, พระอธิการสังคม ธีรวโร, พระครูสุเมธธรรมสาร​ เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ, พระมหาสุริยา​ และ สุนฺทรธมฺโม​ พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนา บรรยายธรรมในหัวข้อ “การรักษาระเบียบวินัยในตนเอง” และนำผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการจัดการอาชีวศึกษาวิถีพุทธนี้ เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Soft skill ตอบโจทย์ความต้องการสถานประกอบการ ซึ่งจัดมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง และชุมชนเสมอมาพิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 317

สถิติเมื่อวานนี้ 568

สถิติสัปดาห์นี้ 3352

สถิติเดือนนี้ 5189

ยอดเข้าชมทั้งหมด 457393

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538