October 16, 2020

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

ยอดคนดู : 39
October 15, 2020

โครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิต เรื่องการตัดต่อและใส่ effect สำหรับ YouTuber มือใหม่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิต เรื่องการตัดต่อและใส่ effect สำหรับ YouTuber มือใหม่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น YouTuber และการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ยอดคนดู : […]
October 15, 2020

การซ้อมรำบวงสรวง เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบ 223 ปี ในปี 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้มีการซ้อมรำบวงสรวง เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบ 223 ปี ในปี 2563 โดยนางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ซ้อมรำเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงตามรูปแบบที่ทางจังหวัดกำหนด โดยการรำจริง ก็จะร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนทั้ง 95 ชุมชน […]
October 14, 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมพิธีกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : 20