January 20, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 ลิงค์สมัคร ลิงค์ส่งเอกสารการสมัคร  ลิงค์ประกาศรับสมัคร ปวช ลิงค์ประกาศรับสมัคร ปวส  ยอดคนดู : 62
January 14, 2021

นโยบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นโยบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ยอดคนดู : 157
January 13, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) ยอดคนดู : 63
January 12, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ รอบโควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ รอบโควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2564 ยอดคนดู : 63