ข่าวสารงานพัสดุ

May 19, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
May 19, 2018

ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นฯ

ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นฯ
August 6, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
October 1, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562