May 18, 2018

เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ 790 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 แล้ว!!! รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 โดยแบ่งเป็น 1. บุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร – กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง […]
May 19, 2018

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้(ที่)วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. เจ้าภาพประกอบด้วยทีมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น-กระนวน-บ้านไผ่-พล-ชุมแพ, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-น้ำพอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง,วิทยาลัยสารพัดช่าง จัดแสดงศักยภาพและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นจุดเด่น ยอดคนดู : 324
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความอดทนในการทำงานสูง) 2.สัญชาติไทย 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป […]
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล / มีความรู้ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. สัญชาติไทย 3. […]