April 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 654
November 4, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ยอดคนดู : 162
November 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาฯ ยอดคนดู : 271
December 3, 2020

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่างประกาศประกวดราคา ยอดคนดู : 328