May 17, 2018

Pellentes malesuada fames

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความอดทนในการทำงานสูง) 2.สัญชาติไทย 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป […]
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล / มีความรู้ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. สัญชาติไทย 3. […]
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 […]