September 13, 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก […]
September 25, 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว […]
October 8, 2018

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง ทำหน้าที่สอน จำนวน 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง ยามรักษาการจำนวน 1 อัตรา – ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ และหลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาหารและโภชนาการ […]
October 9, 2018

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ 3) นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง […]