October 26, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาภาษาอังกฤษ (ชาวไทย) จำนวน 1 อัตรา และ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา […]
October 29, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาทะเบียนบ้าน […]
November 2, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี เละเจ้าหน้าที่แผนงานและความร่วมมือ รวม จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น […]
November 6, 2018

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

                                       ยอดคนดู : 7