June 29, 2018

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นำโดย นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ นำข้าราชครู เข้าร่วม บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
June 29, 2018

โครงการ Fin ดี We can do.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจเยี่ยมการเข้าร่วม โครงการ Fin ดี We can do.28 มิถุนายน 2561
June 29, 2018

พิธีไหว้ครูช่าง ศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 2561

พิธีไหว้ครูช่าง ศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 2561
June 29, 2018

Interlink Campus Tour 2018

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ประธานในพิธี โครงการ Interlink Campus Tour 2018 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นัำเรียนนักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 80 คน ณ หอประชุมแก่นเก้า 27 มิถุนายน 2561