June 22, 2018

“ เดิน วิ่ง ปั่น…การกุศล…! กิจกรรมที่รักตนเองและอาทรผู้อื่น. …!!ได้ทั้งบุญ สุขภาพ และมิตรภาพ…!ที่KVC …!!”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล เดิน วิ่ง ปั่น เมื่อ 17 มิย 2561 ที่เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น. ออกขับเคลื่อนไป 3 เส้นทางสาย Romantic rode สู่เส้นชัยที่รั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. ด้วยระยะทาง เดิน 4 กม. วิ่ง 10.5. กม […]
June 22, 2018

งบทดลอง สู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

งบทดลอง สู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
June 8, 2018

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

June 4, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ (ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้) 2. ตำแเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความอดทนในการทำงานสูง) […]