ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น