ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)