ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)