วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเพื่อสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564