การฉีดวัคซีน (Pfizer) ในเด็กนักเรียน (ชมคลิปวิดีโอ จาก กรมควบคุมโรคติดต่อ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ THOHUN)