สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น