เสื้อที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น