วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562