8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น