May 19, 2018

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้(ที่)วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. เจ้าภาพประกอบด้วยทีมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น-กระนวน-บ้านไผ่-พล-ชุมแพ, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-น้ำพอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง,วิทยาลัยสารพัดช่าง จัดแสดงศักยภาพและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นจุดเด่น ยอดคนดู : 318
May 18, 2018

เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ 790 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 แล้ว!!! รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 โดยแบ่งเป็น 1. บุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร – กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง […]