ข่าวสารงานพัสดุ

December 17, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี ประกาศประกวดราคา ยอดคนดู : 275
December 3, 2020

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่างประกาศประกวดราคา ยอดคนดู : 201
November 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาฯ ยอดคนดู : 187
November 4, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ยอดคนดู : 106