ข่าวสารงานพัสดุ

March 27, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 70
March 24, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวัน

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวันประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องภาษาฯ ยอดคนดู : 61
March 24, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ประกาศประกวดราคาซื้อคอมฯ ยอดคนดู : 64
March 19, 2020

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอมฯ ครั้งที่ 2 ยอดคนดู : 63