ข่าวสารงานพัสดุ

April 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 400
April 2, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2ประกาศประกวดราคาซื้อคอมฯ ครั้งที่ 2 ยอดคนดู : 295
April 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องภาษา ยอดคนดู : 216
April 1, 2020

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1ประกาศยกเลิก ซื้อคอมฯ ยอดคนดู : 143