ข่าวประชาสัมพันธ์

August 17, 2019

รับสมัครทดสอบสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ นักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

ยอดคนดู : 3
July 8, 2019

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร)   

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร จำนวน  1  อัตรา ระหว่างวันที่ 1  – 5 กรกฎาคม 2562 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ อันดับที่ […]
July 1, 2019

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) คุณสมบัติ 1. เพศหญิง 2. อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี 3. มีสัญชาติไทย 4. สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันที่ กพ.รับรอง หลักฐานการสมัคร 1. […]
May 17, 2019

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 320