January 14, 2022

แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงที่ 2

ยอดคนดู : 15
January 10, 2022

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ยอดคนดู : 77
December 25, 2021

สัปดาห์เค้กปีใหม่ 2565

ยอดคนดู : 62
December 21, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เอกสารแนบ ลิงค์ประกาศรายชื่อ ลิงค์ส่งเอกสารมอบตัว ลิงค์เอกสารการโอนเงิน ติดต่อครูประจำแผนก ยอดคนดู : 167
December 2, 2021

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดพานบายศรี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๔

เลื่อนการประกวด ไม่มีกำหนด ยอดคนดู : 87
November 5, 2021

สถิติการสมัครโควตา 2565

ยอดคนดู : 354
November 2, 2021

รับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

ลิงค์สมัครเรียน รอบโควตา ยอดคนดู : 401
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

ยอดคนดู : 183
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565

ยอดคนดู : 122
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 38