ข่าวประชาสัมพันธ์

January 6, 2020

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิพิเศษ(โควตา) เข้า ศึกษาต่อ ระดับ ปวฃ. ปว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิพิเศษ(โควตา) เข้า ศึกษาต่อ ระดับ ปวฃ. ปว https://drive.google.com/drive/folders/1OmKXpkc_HJQgbTH_GRTkc4LoJb7dmUNp?usp=sharing ยอดคนดู : 91
December 6, 2019

งาน Open House วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 20 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งาน Open House วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Open House วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยภายในงาน 1. รับสมัครโควต้าเข้าศึกษาต่อ นักเรียนในระดับ ปวช. และ […]
September 19, 2019

โล่ประกาศเกียรติคุณ BTEC ที่ได้รับการรับรองจาก Pearson

ยอดคนดู : 70
September 17, 2019

โล่สถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ยอดคนดู : 72