ข่าวประชาสัมพันธ์

October 10, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) หลายอัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ได้แก่ 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน หลายอัตรา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก […]
September 23, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักการภารโรง)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อระบุในหมายเหตุ มารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าว หากท่านไม่มา วิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลสอบ ยอดคนดู : 74
September 19, 2019

โล่ประกาศเกียรติคุณ BTEC ที่ได้รับการรับรองจาก Pearson

ยอดคนดู : 37
September 17, 2019

โล่สถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ยอดคนดู : 41