ข่าวประชาสัมพันธ์

July 3, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร และ ครูต่างชาติ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร) เลขานุการผู้บริหาร และครูต่างชาติ ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 1. ตำแหน่งครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) จบการศึกษา ระดับปปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง […]
June 30, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานกิจกรรมฯ และงานสวัสดิการฯ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งธุรการ)                ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา) จำนวน 1 อัตรา  และ เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา) จำนวน 1 […]
June 26, 2020

การเตรียมตัวเข้าเรียนและวิธีปฏิบัติตัวสำหรับ นร. นศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น “อาชีวะพิชิต COVID-19”

การเตรียมตัวเข้าเรียนและวิธีปฏิบัติตัวสำหรับ นร. นศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น “อาชีวะพิชิต COVID-19” ยอดคนดู : 80
June 26, 2020

แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ยอดคนดู : 279