ข่าวประชาสัมพันธ์

January 20, 2019

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) V-NET

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) V-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) ประจำปีการศึกษา 2561
January 19, 2019

KVC จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

KVC จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำนักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดกองการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และมีนายธานี กิ่งศักดิ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนมีความรัก […]
January 19, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดพื้นที่ต้อนรับ บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดพื้นที่ต้อนรับ บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เนื่องในกิจกรรมวันครู นายนิยม ศรีวิเศษ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานวันครู ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง ทำหน้าที่แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นนำผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ กิจกรรมวันครูประกอบด้วย พิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยครูธีระ ไสโม้ จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเป็นผู้ประกอบพิธี การแสดงบูชาครู(รำถวายมือ) […]
January 19, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ มณฑลทหารบกค่ายศรีพัชรินทร์(มทบ.23)

วันที่ 12 มกราคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ มณฑลทหารบกค่ายศรีพัชรินทร์(มทบ.23) โดยนางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำบุคลากรสร้างสีสัน นันทนาการ พร้อมทั้งให้ทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมให้กับเด็กๆ หลังจากที่ประธานในพิธีคือ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิดงานแล้วยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ของชาวอาชีวะและร่วมแจกของขวัญให้กับเด็กๆอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้ปกครองและเด็กๆเป็นอย่างมาก