ข่าวประชาสัมพันธ์

April 2, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน) ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ 2. มีสัญชาติไทย 3. อายุ 18 ปี […]
March 20, 2020

ขั้นตอนการส่งใบสมัครออนไลน์

    ยอดคนดู : 160
March 19, 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เร่งทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ สอศ. นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บอกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้สถาบันการศึกษาในสังกัด 54 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรและหน่วยงานด้านการสาธารสุขไว้ใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำหน้ากากอนามัย เริ่มแรก ได้ทำหน้ากาก จำนวน 50,000 ชิ้น แต่ก็ไม่พอกับความต้องการ จึงได้มีการจัดทำเพิ่มอีกจำนวน […]
February 26, 2020

วันที่26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดสอบประเมิน Project work สาขาการบัญชี สาขาMICE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการสำนักงาน

วันที่26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดสอบประเมิน Project work สาขาการบัญชี สาขาMICE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการสำนักงาน   ยอดคนดู : 84