September 25, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 8
September 4, 2021

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียนอายุราชการ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

1. ครูพีรดิษย์ แพงงา 2. ครูกาญจนา สุขแสงรัตน์ 3. ครูณภัทร เมณฑกานุวงษ์ 4. ครูประน้อม อ้นแก้วมณี ยอดคนดู : 102
September 3, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ทำความร่วมมือ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต ๒๕

ยอดคนดู : 59
September 3, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 125
September 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  ยอดคนดู : 57
August 30, 2021

ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการ

ยอดคนดู : 66
August 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ยอดคนดู : 289
August 26, 2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ยอดคนดู : 62
August 24, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ   ยอดคนดู : 63
August 20, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ยอดคนดู : 124