ข่าวประชาสัมพันธ์

December 3, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศบัญชีรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ […]
November 26, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวิจัย)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวิจัย) ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวิจัย) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ 2. มีสัญชาติไทย 3. อายุ 18 ปี ขึ้นไป […]
October 30, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2562 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ […]
October 21, 2019
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผล)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผล) ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวัดผล) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ 2. มีสัญชาติไทย 3. อายุ 18 ปี ขึ้นไป […]