ข่าวประชาสัมพันธ์

July 31, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พิธีถวายราชสดุดี พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พิธีถวายราชสดุดี พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
July 31, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถวายเทียนพรรษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถวายเทียนพรรษา
July 31, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แห่ผ้าห่มพระธาตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แห่ผ้าห่มพระธาตุ
July 31, 2018

ทอดผ้าป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทอดผ้าป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 25 กรกฎาคม 2561