ข่าวประชาสัมพันธ์

October 1, 2018

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

คลิก Download เอกสารสำหรับลงทะเบียน ยอดคนดู : 116
September 4, 2018

ปัจฉิมโอวาท ประกาศนามคุรุกษิณายุกาล 3 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

3 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดงาน ปัจฉิมโอวาท ประกาศนามคุรุกษิณายุกาล สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ยอดคนดู : 34
September 4, 2018

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา ที่มีผลประเมินดีมากเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจัด โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา ที่มีผลประเมินดีมากเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ยอดคนดู : 61
August 30, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.คันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดฃ่างเพชรบุรี

นางนงเยาว์ กัลยาลักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำบุคลากรให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.คันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ซึ่งนำผู้บริหารและคณะครูเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพือเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาโดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นวิทยาลัยต้นแบบซึ่งมีห้องเรียนรู้เฉพาะทางที่ได้รับรางวัลมากที่สุด คณะที่มาศึกษาดูงานต่างให้ความชื่นชมและยอมรับการเป็นสถานศึกษาต้นแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความพร้อมในการให้สถานศึกษาอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำแบบอย่างไปพัฒนาสถานศึกษาของตนในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน ยอดคนดู : 36