ข่าวประชาสัมพันธ์

March 10, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

ยอดคนดู : 98
March 8, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ)             ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม […]
March 5, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ 1. นางสาวเกศรินทร์ เทียกมา 2. นายก้องเกียรติ ไชยทรงยศ 3. นางสาวนภาพร พันธ์ฤทธิ์ 4. นางสาวเอื้อมพร แสนหนวด 5. นางสาวนัฐวรา บุญทวี 6.นางสาวมณฑกานต์ ทองหยาด 7. นางสาวศศิธร คงพันธ์ 8. […]
March 4, 2021

ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วันที่ 3 มีนาคม 2564  โดยได้มอบนโยบายว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Centent : HCEC) ให้เพียงพอสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน (Re-skill , […]