ข่าวประชาสัมพันธ์

January 10, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธา
January 10, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
January 10, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากธนาคารออมสิน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายวรุณ บัวขาว ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวนัทธมน เจนจัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้แทนของธนาคารออมสินได้นำรางวัลมามอบให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จากการประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2561 ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สายอาชีวศึกษา โดยได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล กิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนนักศึกษา ไม่เพียงแต่ให้ทุกคนตระหนักถึงการออมเท่านั้นยังสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองในอนาคตอีกด้วย
January 10, 2019

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัคร Online www.kvc.ac.th ติดต่อสอบถาม 0-4323-6538 ต่อ 203 งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น