ข่าวประชาสัมพันธ์

October 9, 2018

งานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจำปี 2561

งานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจำปี 2561
October 9, 2018

กิจกรรมอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

กิจกรรมอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
October 9, 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยการสนับสนุนของมุลนิธีกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) 26 กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
October 9, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยการนำของผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยการนำของผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ