ข่าวประชาสัมพันธ์

July 31, 2018

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
July 31, 2018

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
July 31, 2018

กิจกรรมตักบาตรศาลหลักเมือง

กิจกรรมตักบาตรศาลหลักเมือง
July 31, 2018

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยการนำของ นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 และ พิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 26-28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนอแก่น