พิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการปัญญประดิษฐ์และชมนิทรรศการด้านปัญญาประดิษฐ์

October 27, 2020

พิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการปัญญประดิษฐ์และชมนิทรรศการด้านปัญญาประดิษฐ์

วันนี้(26 ต.ค. 2563) เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการ วศ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายศุภลักษณ์ ปอนเกษม รองผู้อำนวยการ และ นายอาทิตย์ กลีบรัง ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการปัญญประดิษฐ์และชมนิทรรศการด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ในเครือ บริษัท […]